GRAFIČKI DIZAJN

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je ukratko rečeno „umjetnost ili vještina kombinovanja teksta i slika u reklamama, magazinima i knjigama“.
Ali više od toga, ima veoma realnu prisutnost u svačijem životu i svaki pametan vlasnik biznisa ili ličnog bloga (web sajta) treba da razmotri korisnost grafičkog dizajna u svom marketingu. Uostalom, što je atraktivnija ambalaža, postaje privlačnija za kupce. Ovo je kratak pregled šta je i zašto je postao važan.

Grafički dizajn je u osnovi bilo koji vizuelni medij koji ima cilj da izrazi komunikaciju, bilo da pošalje poruku predstojećoj žurci putem flajera ili da prikaže prelijepe mogućnosti najnovijeg iPhone uređaja u štampanim reklamama.

 

ZAŠTO JE VAŽAN GRAFIČKI DIZAJN

Na svom najosnovnijem nivou, prenosi poruku. To je sredstvo za komunikaciju, jedinstven i upečatljiv način da se dođe do potrošača i Internet korisnika, bilo da prodajete proizvod, najavljujete događaj ili želite da privučete pretplatnike. Logoi, web sajtovi, reklame, štampani mediji svi zahtijevaju stručnost grafičkog dizajnera i svako ko je željan publike treba razmotriti angažovanje jednog.

 
GRAFIČKI DIZAJN
GRAFIČKI DIZAJN

ŠTA PROFESIONALNI DIZAJNERI RADE?

Veliki broj ljudi na globalnom nivou smatra da pisanje par riječi i inkorporiranje nekoliko slika da bi se dobilo nešto lijepo nije ništa posebno teško, ali grafički dizajn i njegovi principi su izuzetno nijansirani, od ascendera na serif fontu do klasičnih umjetničkih pravila za poravnavanje slika i upotrebe negativnog prostora. Dok su neki dizajneri samouki, većina stiče svoje vještine na visoko cijenjenim art i dizajn školama, proučavajući principe print, digitalnog i 3D dizajna.